Kun pitää kierrättää - Tramel
Tramel Oy Valkeakosken 
kierrätyspalvelut ja
vastaanottopiste