Kun pitää kierrättää - Tramel
Tramel Oy Nokian 
kierrätyspalvelut ja
vastaanottopiste