Kun pitää kierrättää - Tramel
Tramel Oy Kaarinan 
kierrätyspalvelut ja
vastaanottopiste